ยินดีต้อนรับสู่ไตรรัตน์เนอสเซอรี่

สถานรับเลี้ยงเด็กไตรรัตน์เนอสเซอรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

โทรศัพท์  02-521-4526 , 099-491-9595

     สถานรับเลี้ยงเด็กไตรรัตน์เนอสเซอรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2546 โดยผู้รับใบอนุญาตคือ อาจารย์ศุภโชค สุภาวสุทธิ์ และนางชุติมา สุภาวสุทธิ์ เป็นผู้ดำเนินงาน และยังประกอบด้วยครูผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย โดยจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ปลอดภัยสะอาด ถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและ ของเล่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

ศิษย์เก่า ชาวไตรรัตน์ฯ